Influencer endorsment policy

Spoštovani Vplivneži,

v izogib neprijetnim situacijam vas v naprej obveščam, da imamo drugačen pristop do vašega “vpliva” na socialne medije, kot ste ga morebiti navajeni.

To pomeni, da za morebitne objave našega čebelarstva na Vaših socialnih medijih ne bomo plačali Vam, temveč bomo skupaj nakazali določen znesek dobrodelni organizaciji, ki jo izberemo skupaj, vsak v višini 50% zneska.

Dear influencers

To avoid unpleasant situations, we inform you in advance that we have a different approach to your influence on social media than you might expect.

So, in case you happen to make a post of our beekeeping on your social media, we will not pay anything to you but we are going to donate together to a charity organization, which will be chosen with agreement. We will pay half the agreement sum each.

%d bloggers like this: